Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanında Toplam 8 Bölümde, 74 Eğitim Programı listeleniyor
Anne Baba Okulu
filter_noneAile Eğitimleri
60 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Beden Dili
filter_noneKişisel Gelişim
20 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Bilinçli Okuma Atölyesi
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
64 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Dijital Beden Dili
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Dijital Radyo Yayıncılığı
filter_noneMedya ve İletişim
32 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Diksiyon
filter_noneKişisel Gelişim
40 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk
filter_noneMedya ve İletişim
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Edebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
64 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Editörlük
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
32 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Ekolojik Bilinç ve Verimli Kaynak Kullanımı
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
32 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Ekolojik Bilinç Yaklaşımı
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
10 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Etkili İletişim Becerileri
filter_noneKişisel Gelişim
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Etkili Konuşma Atölyesi
filter_noneKişisel Gelişim
16 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Etkili Problem Çözme Teknikleri
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Etkili Sunum Teknikleri
filter_noneKariyer Gelişimi
64 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Etkili ve Hızlı Okuma
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Film Okuma Atölyesi
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
40 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Güzel Konuşma Tekniği
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Güzel Konuşmaya Hazırlık
filter_noneKişisel Gelişim
10 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İçsel Liderlik
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İletişimde Beden Dili
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İstanbul Sarayları ve Saray Kültürü
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
24 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
İstanbul'un Tarihi: Şehir ve Mekan Kültürü
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
64 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
İş Hayatında Etkili İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İş Hayatında İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İş Organizasyonu
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kişisel Gelişim
filter_noneKişisel Gelişim
50 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kişisel İmaj Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma (Temel Seviye)
filter_noneKur’an-ı Kerim
64 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kur'an-ı Kerim Okumayı Geliştirme Atölyesi 1
filter_noneKur’an-ı Kerim
36 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kur'an-ı Kerim Okumayı Geliştirme Atölyesi 2
filter_noneKur’an-ı Kerim
72 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma (Orta Seviye)
filter_noneKur’an-ı Kerim
64 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma 2 (İleri Seviye)
filter_noneKur’an-ı Kerim
100 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Liderlik Eğitimi
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Medya Dili ve Gerçek Bilgi
filter_noneMedya ve İletişim
16 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Metin Çözümleme Atölyesi
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Motivasyon Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Problem Çözme ve Karar Verme
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Radyo Programcısı
filter_noneMedya ve İletişim
120 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Sıra Dışı Liderlik
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sosyal Hayatta İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sosyal Medya Yönetimi
filter_noneMedya ve İletişim
64 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Spikerlik ve Sunuculuk Atölyesi
filter_noneMedya ve İletişim
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Stres Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
36 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilir Ekolojik Kentleşme
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
20 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Barış-Adalet ve Ortaklıklar
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Cinsiyet Eşitliği
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Erişilebilir Enerji
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Gezegen ve İklim
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Nitelikli Eğitim
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Sorumlu Üretim-Tüketim
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Yerküre ve SuKüre
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Şiir Atölyesi
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
64 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Takım Çalışması
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Temel Anlatıcılık Eğitimi
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Temel İletişim Becerileri
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Travma Sonrası Psikolojik Toparlanma
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Yazarlığa Giriş
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Yazarlık Atölyesi
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
120 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Yazarlık Atölyesi İleri Seviye
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
120 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Yazarlık Perspektifinde Noktalama İşaretleri
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Yetişkinler İçin Kur'an-ı Kerim (Elif-Be) Okuma Temel Seviye
filter_noneKur’an-ı Kerim
120 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Yetişkinler İçin Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Orta Seviye
filter_noneKur’an-ı Kerim
120 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Zaman ve Stres Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Zaman Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
16 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde