Muhasebe ve Finans Alanında Toplam 3 Bölümde, 34 Eğitim Programı listeleniyor
Beyannameler ve Bildirimler
filter_noneMuhasebe
60 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bilanço Hazırlama Atölyesi
filter_noneMuhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bilgisayar Destekli Muhasebe
filter_noneMuhasebe
559 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
filter_noneMuhasebe
120 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bütçeleme ve Raporlama
filter_noneMuhasebe
40 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
filter_noneDış Ticaret
80 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
E-Beyanname Uygulamaları Atölyesi
filter_noneMuhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
ERP Yazılımı Logo GO 3
filter_noneMuhasebe
88 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Excel'de Ön Muhasebe Uygulamaları
filter_noneMuhasebe
56 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Gelir Tablosu Hazırlama Atölyesi
filter_noneMuhasebe
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Genel Muhasebe
filter_noneMuhasebe
252 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
İhracat Operasyon Süreçleri
filter_noneDış Ticaret
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
İnşaat Muhasebesi
filter_noneMuhasebe
96 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
İthalat İhracat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları
filter_noneDış Ticaret
72 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Logo GO 3
filter_noneMuhasebe
88 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Logo Tiger 3 Enterprise ile Ön Muhasebe Uygulamaları
filter_noneMuhasebe
32 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
LUCA
filter_noneMuhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Mali Tablo Okuma Atölyesi
filter_noneFinans
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Mali Tablo Okuma ve Analiz Teknikleri
filter_noneFinans
56 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Mikro
filter_noneMuhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Mikro Programı ile Ön Muhasebe İşlemleri
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Muhasebe Denetimi
filter_noneMuhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Muhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Muhasebeye Giriş
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Ön Muhasebe
filter_noneMuhasebe
357 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi
filter_noneMuhasebe
88 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Temel Ücret Hesaplamaları Atölyesi
filter_noneMuhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Ticari Hesaplamalar
filter_noneMuhasebe
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
filter_noneMuhasebe
76 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Uygulamalı Maliyet Muhasebesi
filter_noneMuhasebe
128 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Vergi Dairesi Belediye ve Kurum İşlemleri
filter_noneMuhasebe
32 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Yönetim Muhasebesi
filter_noneMuhasebe
76 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde